Lidt om mine tankerDet er en stor glæde for mig at nogen virkelig sætter pris på mine grøntsager. Jeg blev for nylig spurgt, hvorfor mine gulerødder smager så specielt godt (og så vidt jeg kan vurdere, var det ikke kun smiger).


Det er der nok flere forklaringer på:


Jeg bruger ikke gylle, men gøder moderat med hestemøg og komøg, der er komposteret i en eller anden grad, hvilket betyder at næringsstofferne er tilgængelige på en bedre måde, end hvis der er gødet kraftigt med gylle. Derudover arbejder jeg på at få indarbejdet grøngødning, hvor det er muligt i sædskiftetog hvor der er nøgen jord. Grøngødning er planter, der beriger livet i jorden på en eller flere måder.


Den jord jeg dyrker er sandjord, så planterne vokser ikke for hurtigt, hvilket giver mere smag.


Jeg vælger sorter efter smag og ikke ydelse.


Når jeg går i mit lille gartneri, tænker jeg meget på, hvor dejligt det er at se, hvordan alting gror og hvordan tingene spiller sammen. Jeg forsøger at have et godt forhold til mine medskabninger i gartneriet. Muldvarpene og jeg har en forståelse, som det vist hedder i vore dage. De undlader at ødelægge mine grøntsager og jeg undlader at sætte saksen. Det har nu fungeret i flere år. Og dertil skal bemærkes at muldvarpene jo ikke - som de fleste tror - kun tager regnorme. De tager også mange andre larver, som jeg måske også helst er fri for.


De positive tanker gælder ikke kun planterne og dyrene. Jeg sender også en venlig tanke til de over- og underjordiske væsener, der nusser om mine planter, når jeg ikke selv er der.


Og sidst men ikke mindst takker jeg bomlærken, der hele foråret og en god del af sommeren sidder i hegnet og lader sine triller lyde ud over gartneriet og gærdesmutten, der smutter ind og ud mellem stammerne i brændestablen. Og så er jeg lige ved at glemme den hvide vipstjert, der hele foråret lever op til sit navn og i sin vippende gang bevæger sig hen over den nøgne jord. også den har sin rede i brændestakken. Se det er det, der giver den gode smag i gulerødderne - og i alt det andet spiselige. Og så er jeg af den opfattelse, at den energi, der på den måde er indfældet i planterne også har en ernæringsmæssig betydning.


Mine store udfordringer er kålsommerfuglens og smælderens larver og hvepsene. hvepsene mærker jeg ikke mens de arbejder, men når de holder op med at passe deres arbejde hen i september måned for at drikke sig fulde i nedfaldsfrugten, kan de blive lidt trælse, men det kender vi jo alle.

Kålsommerfuglens larver kan, når de virkelig optræder talrigt fortære hele høsten, så jeg overdækker i videst mulig omfang med net. Men det kan være nødvendigt at dæmpe angrebene med et bakteriologisk middel, der er godkendt til anvendelse i økologisk/biodynamisk landbrug.  Smælderlarverne forsvinder efterhånden som jorden har været dyrket i nogle år.


Og sidst og ikke mindst tror jeg, at de gode venner jeg har, der kommer og hjælper mig i gartneriet ind imellem, har samme forståelse som jeg har.


Det lille gartneri i Hyllerslev

Jakob Mikkelsen

Vestergade 16

6840 Oksbøl

tlf. +45 20 20 70 50

mail. Jakob.Mikkelsen@kijamik.dk